the header image

Uskominen / Belief

Uskominen / Belief
Photo: Jan Ahlstedt

Todellisuuden Tutkimuskeskus — Uskominen / Belief


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Arkisto ja Osallistava performanssi

Ensiesitys: 16.04.2010, Helsinki

Internet: http://www.todellisuus.fi/uskominen

Synopsis

Mihin uskomme arjen keskellä? Loppuuko usko, jos karsimme pois tunnetut uskonnot ja katsomme ”maallistunutta” arkea? Vai paljastuuko alta entistä syvemmät uskon rakenteet?

Uskominen on ihmisenä olemista kaupunkitilan kautta tutkiva projekti. Hankkeen ytimenä toimii kaupungilla tapahtuva opastettu esitys. Esityksen lisäksi Uskomista toteutetaan erilaajuisina työpajakokonaisuuksina, opaskoulutuksina sekä vuonna 2011 ilmestyvänä opaskirjana ”Esitys Uskomisesta”.

ESITYS

Uskominen-esitys on henkilökohtainen matka oppaan kanssa. Se kulkee pitkin arkisen kaupungin pintaa kehystäen siitä näkymättömiä rakenteita, jotka ohjaavat päivittäisiä rituaalejamme. Esityksessä kävellään kaupungilla, keskustellaan, jaetaan kokemuksia, ajatuksia, muistoja ja merkityksiä. Matka vie kohti uudenlaisia kysymyksiä uskon olemuksesta, kooten kysymysten palaset matkan varrelta, kaupungista ja sen asukkaista.

TYÖPAJAT

Uskomista voidaan välittää myös työpajamuodossa. Työpajoja on järjestetty sekä neljän kolmen tunnin pajan sarjana (Helsinki) että yksittäisenä kolmen tunnin työpajana (Köln, Pori). Työpajoissa käsitellään ja kokeillaan eritellysti esityksen perusrakennusaineita: tarkkailua, toisen kohtaamista, oppaana olemista sekä uskomista.

OPASKOULUTUS

Opaskoulutuksen kautta osallistujat oppivat toimimaan oppaina Uskominen-esityksessä. Koulutukseen sisältyy esityksen kokeminen opastettavana, esityksellisten työkalujen opiskelua, keskusteluja sekä itse tehty koeopastus. Koulutuksen osallistujamäärä on maksimissaan 16 henkeä.

OPASKIRJA

Syyskuussa 2011 julkaistaan kirjallinen Esitys Uskomisesta osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen metodioppaiden sarjaa.

Työryhmä / oppaat: Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen, Risto Santavuori, Juha Sääski

Tuotanto: Todellisuuden tutkimuskeskus 2010