the header image

Snowball-open performance, 2008-2018

Snowball-open performance, 2008-2018
Kioto Art Forum Jarfo 2008, photo Stacia Blake

Anne Pehkonen — Snowball-open performance, 2008-2018


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Arkisto, Osallistava performanssi, Pitkäkestoinen esitys, ja Yksilötaiteilija

Synopsis

Snowball -yhteisöllisessä performanssissa kuvataiteilija Anne Pehkonen menee kadulle tai erilaisiin tapahtumiin keskustelemaan ihmisten kanssa heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan yhden ihmisen mahdollisuudesta ja tärkeydestä omilla arkipäivän valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Keskustelu tapahtuu performanssin aikana jolloin yhdessä virkataan lumipalloa valkeista käytetyistä kauppakasseista. Lumipallo kasvaa vuodesta toiseen ja lopulta performanssidokumenteista muodostuu laaja monikulttuurinen kertomus.

Performanssi valokuvataan ja videoidaan.

Viimeisimmät Snowball -yhteisöllisen performanssin videot: ARSHäme- Riihimäki 2009), ARS Sippola- Kouvola 2010, ArtFair Suomi10-Helsinki 2010.

Performanssi voi tapahtua1. Julkisessa tilassa ulkona; kadulla, puistossa, aukiolla jne.2. Sisätiloissa esim. seminaareissa, näyttelyissä, erilaisten tapahtumien/messujen yhteydessä.3. Omana performanssinaan galleria tai muussa näyttelytilassa jolloin installaatio aikaisemmin tapahtuneista performansseista jää paikkaan sovituksi ajaksi.