the header image

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MUU ry / Performanssipankki

Y-tunnus: 0768624-4

Postiosoite: Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hannele Romppanen

Postiosoite: Lönnrotinkatu 33, 00180 Helsinki

Sähköposti: performanssi@muu.fi

3. Rekisterin nimi

Performanssipankki / Performance Art Bank

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tai käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

* asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

* palvelun toteuttaminen,

* asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

* markkinointi,

* analysointi ja tilastointi sekä

* muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

* yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

* rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

* ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,

* asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot sekä

asiakaspalautteet ja yhteydenotot,

* viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja

hakutiedot,

* asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot sekä

* mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

* asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla

tavalla,

* evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

* Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

* Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteritietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta

on oikeus käsitellä rekisteritietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt

ennalta nimetyt henkilöt.