the header image

Pyhä nauru II – Feast of the Ass

Pyhä nauru II – Feast of the Ass
Pyhä nauru, galleria Huuto kuvaaja: Antti Ahonen

Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus — Pyhä nauru II – Feast of the Ass


Kategoriat: Äänitaide, Mediaperformanssi, Suomi, Tapahtumapartituuri, ja Työryhmä

Kesto: 25-40 min

Tilavaatimukset: Pimennettävissä oleva, tai muuten videoprojision esittämiseen sopiva tila. Yleisö ja esiintyjät samassa tilassa.

Hinta: 500-1000 €

Synopsis

Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus tutkii naurun vapauttavaa ja pelon kumoavaa perusolemusta esityssarjassaan ”Pyhä nauru” ja sarjan toisessa osassa ”Feast of the Ass”.

Pyrimme teossarjalla purkamaan auki uskonnon ja huumorin kiellettyä ja tulehtunutta suhdetta. Nykyään uskonnollinen ajattelu kokee naurun pyhää uhkaavana ilmiönä, vaikka keskiajalla ja uuden ajan alussa karnevalismi oli vielä hyväksytty osa kirkon juhlia. Karnevaalia tutkineen venäläisen teoreetikon Mihail Bahtinin mukaan karnevaalinaurulle on tyypillistä huumorin ja vakavan sekoittuminen tai yhtäaikainen läsnäolo. Teoksemme tukeutuu myös sosiologi Max Weberin ajatteluun: esitämme, että modernille tyypillinen taian katoaminen maailmasta (die Entzauberung der Welt) on johtanut naurun eristämiseen vakavista asioista. Teoksen idea jatkaa eteenpäin aiempia esityksiämme, jotka toteutimme mm. Kölnin karnevaaleille ja Amsterdamissa 2010.

Esityksemme tutkii performanssin keinoin karnevalismille ominaista groteskia ruumiillisuutta ja liioittelun estetiikka. Kuuluuko huumori politiikkaan ja uskontoon? Mille on sopivaa nauraa? Milloin nauru kääntyy vakavaksi ja vakava puolestaan taas nauruksi? Voiko taiteelle nauraa? Esityksemme pyrkii myös komiikan kritisoimiseen parodioimalla naurua itseään. Esitys sisältää performanssin keinojen ohella video- ja äänitaidetta.

Performanssissa nelihenkinen MVET-keskus asettuu tilaan seisomaan videoprojisoinnin ja äänen ympäröimänä. Ryhmä aloittaa nauramisen videoiden ja äänen tuottaessa kontrasteja ja sisältöä esiintyjien ilmeille ja ruumiin liikkeille. Nauru jatkuu milloin pakotettuna, milloin luontevana fyysisenä ponnisteluna läpi koko esityksen välillä yleisöön tarttuen. Performanssi voidaan tehdä määrämittaan toiveiden mukaan kuitenkin niin, että se kestää vähintään 25 minuuttia, korkeintaan tunnin.