the header image

Exercise of Freedom

Exercise of Freedom
9.02 - 2009

Kristina Junttila — Exercise of Freedom


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Arkisto, Osallistava performanssi, Paikkasidonnainen performanssi, Tapahtumapartituuri, ja Yksilötaiteilija

Ensiesitys: 02.02.2009

Internet: http://www.exercise-of-freedom.blogspot.com

Materiaalit: Each performance/exercise are different and therefore require different material. The artist will take care of it herself.

Tilavaatimukset: The exercise will be adapted to the site. The only requirement is that the artist gets information about what kind of place and happening the exercise will take place in.

Synopsis

Vapauden harjoitukset.

Miten performanssi voi olla vapauden harjoittamisen paikka? Vapauden harjoitukset on sarja performansseja, jotka toteutettiin ennalta ilmoitettuna tai yllätyksenä vuonna 2010 julkisilla paikoilla ja esitystaiteen festivaaleilla.Ennen jokaista harjoitusta siitä tehtiin esittely blogiin ja harjoituksen jälkeen blogiin lisättiin kuvia suorituksesta.

Vapaus on ladattu ja moniselitteinen sana. Vapauden harjoitukset ovat naivistisia, mutta ne lähestyvät vapauskäsitettä eri näkökulmista; ajattelun ja kuvittelun vapaus, vapaus toimia konventioita vastaan, vapaus alistamisesta, henkilökohtainen vapaus. Jokaisessa harjoituksessa suhde tilanteeseen ja ympäristöön on olennaista, ja esityksissä tutkitaan vallan, vastuullisuuden ja vapauden välisiä suhteita, kun esittäjä kohtaa yleisönsä kyseisessä tilanteessa. Esityksen puitteissa sinun on mikrotasolla vastattava vapauden haasteeseen. Vapaudelle tai esitystaiteelle ei löydy yksiselitteistä vastausta, ainoa vastaus on että vapautta on harjoitettava.