the header image

Esitykselliset ihmiskokeet / Performative Experiments on Human Test Subjects

Aivomusiikkilaboratorio / Brainwave Music Lab — Esitykselliset ihmiskokeet / Performative Experiments on Human Test Subjects


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Äänitaide, Arkisto, Kehotaide, Liikelähtöinen performanssi, Mediaperformanssi, Osallistava performanssi, ja Työryhmä

Ensiesitys: 2009, Helsinki

Kesto: 45 minuuttia

Internet: http://www.brainwavemusic.org

Video: http://www.youtube.com/watch?v=5WsQ45lz6ug&feature=related

Tilavaatimukset: 10-50 m2 sähkömagneettisista häiriöistä vapaa huone tai studio / 10-50 m2 room or studio without electro-magnetic disturbances

Synopsis

Esityksellisissä ihmiskokeissa katsoja-koehenkilö altistetaan kehollisille interaktioille. Hänen aivotoimintaansa stimuloidaan erilaisilla aistiärsykkeillä, ja näin syntyvät vasteet mm. alfa- ja beeta-aalloissa aiheuttavat muutoksia hänen reaaliaikaisesti tuottamaansa aivomusiikkiin. Katsoja-koehenkilön näkymättömät ja osittain tiedostamattomatkin reaktiot tulevat näin ollen aistihavaintojen piiriin ja esityksen esteettiseksi materiaaliksi.

Toisaalta kehollisia interaktioita tuottava esiintyjä altistuu katsoja-koehenkilön tuottamalle aivomusiikille, joka vaikuttaa esiintymiseen tiedostamattomalla tasolla. Esiintyjä voi myös halutessaan ottaa aivomusiikista tietoisesti impulsseja omaan toimintaansa. Näin syntyvä neurosonifkoitu biopalautesilmukka nostaa esityksen vuorovaikutusprosessit tarkkailun kohteeksi.