the header image

Toisissa tiloissa: Filmiportti

Toisissa tiloissa: Filmiportti
Filmiportti-esitys

Toisissa tiloissa kollektiivi — Toisissa tiloissa: Filmiportti


Categories: English

Premiere: ei ensi-esitetty

Duration: 40 min - 2 tuntia

Price: >2000 €

Synopsis

Toisissa tiloissa kollektiivin Filmiportti on kollektiivinen osallistava esitys, joka ruumiillistaa elokuvaportin mekanismin. Osallistujat muodostavat filminauhan, joka liikkuu hitaasti yleisön keskellä jättäen jälkeensä sarjan polaroid-kuvia.

Esitys ruumiillistaa elokuvallisen kuvan mekaniikan. Esityksessä osallistujat muodostavat itsestään kollektiivisen filminauhan, joka kuljetetaan filmiportin läpi. Jokainen ruutu valotetaan yksi kerrallaan. Filmiportti tekee näkyväksi liikekuvan ei-inhimillisen olemuksen,  jossa jokainen yksittäinen kuva on hetkellinen ja sattumanvarainen otos, osana sarjallista prosessia.

Filmiportti on osa Toisissa tiloissa kollektiivin jäsenen Jaakko Ruuskan taiteellista tutkimusta.