the header image

H A L L I N K A I S E T Co.

Bio

Hallinkaiset puolustavat oikeuttaan ilmaista mielipiteensä anonyymisti, ilman oikeiden henkilöllisyyksiensä paljastamista ja vastustavat loppuun asti nykypäivän egoistista MinäMinäMinä-ilmapiiriä…