the header image

ARS Live 1

ARS Live 1
From the series ''dressing trees red'' ARS 11 opening, Kasma 2011. Photo by Mikael Löfberg

Baaba Jakeh Chande — ARS Live 1


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Arkisto ja Yksilötaiteilija

Ensiesitys: 04/2011, Kiasma

Synopsis

”ARS Live 1” on ensimmäinen teos sarjasta ”Dressing Trees Red”.

Taiteellinen tuotantoni vaihtelee nykyään performansseista paikkasidonnaisiin installaatioihin, ympäristötaideteoksiin ja veistoksiin. Joskus teokset ovat yhdistelmiä näistä.

Performansseissani käytän materiaaleja, jotka ovat suoraan yhteydessä ihmisen päivittäiseen elämään, kuten hiuksia, tulta, kankaita tai ruokaa herättääkseni muistoja henkilökohtaisesta ja kollektiivisesta historiasta, tragedioista ja toivosta. Kehoni ja rastani ovat elämäni ruumiillistumia, mutta käytän niitä myös kehyksenä muodonmuutokselle ja identiteetille tutkiakseni tai leikkiäkseni huomioilla, jotka ylittävät kulttuurillisia rajoja. Samanaikaisesti luova ulottuvuus performanssissa muodostuu kommunikaation sallivaksi instrumentiksi.

Toisin kuin kuvanveisto, performanssi tarjoaa minulle laajan kirjon erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää teemoja, jotka rakentavat identiteettini. Yhdistän elementtejä, kuten kehoni muodonmuutosta, videokuvaa ja ääntä saadakseni aikaan hetkellisen suhteen yleisön kanssa, joka on seurausta interventiosta tai vuorovaikutuksesta. Ajoittain liitän siihen rummuttamista, koska se avaa väyliä tutkia muistojen lyriikkaa tai tunteita abstraktissa muodossa sekä kytkee moninaisen ääniulottuvuuden ruumiillisiin toimintoihini.