the header image

7 for the Price of 1 – Accumulating Value

7 for the Price of 1 – Accumulating Value
Promotional photo for the tour. Photo: Jan Virtanen

Messiaaninen visuaalisen etiikan tutkimuskeskus — 7 for the Price of 1 – Accumulating Value


Tämä performanssi on arkistoitu, eikä sitä esitetä enää.

Kategoriat: Arkisto ja Työryhmä

Ensiesitys: 01.02.2010, Germany/Netherlands

Kesto: 21 päivää

Internet: http://7for1.blogspot.com/

Synopsis

Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus & Johnny Amore

Accumulating Value – 7 for the Price of 1

Accumulating Value – 7 for the Price of 1 on esityssarja joka tutki kaupankäyntiä ja hinnanmuodostusta historiallisessa viitekehyksessä ja nykykulttuurin kannalta välttämättömyytenä. Projekti toteutettiin yhdessä saksalaisen taiteilijan Johnny Amoren kanssa. Kiertue alkoi Berliinistä jatkuen Saksan halki Leipzigin, Frankfurtin ja Kölnin kautta Alankomaihin, jossa kohteinamme olivat Den Bosch, Amsterdam ja Rotterdam.

Kaupankäynti on kaikkialla läsnä tavalla tai toisella. Inhimillistä kulttuuria on mahdotonta kuvitella ilman hyödykkeiden vaihtoa. Lähestyimme aihetta tieteellisesti ottamatta kantaa taloustieteen poliittisiin ulottuvuuksiin. Tutkimuksemme purki hinnanmuodostuksen mekanismeja, mahdollisuuksia kasvattaa vaihtoarvoa ja sen realisointiin liittyviä strategioita. Tutkimme mahdollisuuksia kasvattaa alkuperäistä pääomaa klassisia kaupankäynnin tapoja hyödyntäen, kaupankäynnin kulttuurisia ulottuvuuksia ja vaikeasti määriteltävien aineettomien ominaisuuksien vaikutusta vaihtoarvoon.

Keskeistä esityksissä oli myyntitapahtuma. Kaupankäynnin historiaa ja merkitystä tutkittiin sekä teoreettisesti että käytäntöön tukeutuen. Jokainen esitys tähtäsi tuotteen arvon lisäämiseen ja sen realisointiin. Saavutettu voitto sijoitettiin uuteen tuotteeseen, jonka ympärille seuraava esitys rakentui. Kiertueen reitti noudatteli osittain vanhoja kauppareittejä esitysten sijoittuessa perinteisiin kaupan keskuksiin.